Orbit.TeamWork

מערכת Orbit.TeamWork לשליחת הודעות וקבצים בין משתתפי השיעור המרצים והסטודנטים

 • פתיחת ערוץ תקשורת חיוני למכללות, בתי ספר ומוסדות אקדמים.
 • שליחת מטלות לסטודנטים וקבלת מטלות
 • שליחת חומרי לימוד לקראת השיעור
 • שאלות למרצה
 • דיון בין הסטודנטים לשיעור
 • הסטודנטים יכולים לשלוח הודעות לחברים בשיעור ולמרצה ולהיפך.
 • אין צורך בניהול שרתי דואר במכללה

Orbit.TeamWork מערכת הודעות המותאמת לצרכי המוסד האקדמי.

 • שימוש אקדמי בלבד- מערכת סגורה למכללה בלבד. לא ניתן לקבל מבחוץ מיילים (מכתבי שרשרת, ספאם, וירוסים, הטרדות מכתובת אימייל אנונימית של סטודנט).
 • ניהול קבוצות נמענים אוטומטית על פי המשתתפים בשיעור.
 • תצוגת קבוצות ברורה (שם, סמ', יום, שעה, מרצה)
 • שיוך הודעות לשיעור מסייעת למרצה ולסטודנט.
 • ההודעה תמיד מתקבלת- לא BULK , לא תיבה מלאה וכו...
 • חסימת משתמשים בעלי תיוג.
 • פרטיות- האימייל הפרטי נשאר חסוי.
 • וירוסים- בקבוצות נמענים גדולות הסיכוי להדבקה מאסיבית גדל. הקטנת אפשרות להידבקות בוירוסים.
 • ועוד...

 לפרטים נוספים לחצו כאן