orbit.moodle


חברת BCI בשיתוף חברת OpenApp מציעות למכללות למידה מרחוק באמצעות MOODLE
חברת BCI, מפתחת מערכת Orbit.Academy לניהול מכללות ומוסדות אקדמיים, וחברת OpenApp  הודיעו על שיתוף פעולה בתחום הלמידה מרחוק.

במסגרת שיתוף הפעולה OpenApp יספקו שירותי למידה מרחוק באמצעות הפלטפורמה MOODLE עבור לקוחות Orbit.Academy שיהיו מעוניינים בלמידה מקוונת מתוגברת.
לאתר OpenApp ניסיון עשיר בהטמעת מערכות MOODLE בין היתר במוסדות אקדמיים ידועים, אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון, מרכז אוניברסיטאי אריאל בשומרון ועוד...
חברת BCI: המהלך נועד להרחיב עוד יותר את מגוון השירותים המתקדמים שמערכת Orbit.Academy מעניקה כיום למכללות אקדמיות. קהל היעד העיקרי הוא מכללות אקדמיות מבוססות שמעוניינות בפלטפורמת למידה מרחוק עשירה ומשוכללת. הממשק בין המערכות מאופיין על פי צרכי הלקוח.


OpenApp : החברה המובילה בארץ בתחום תמיכת והטמעת מערכת Moodle באקדמיה, בין לקוחות החברה בתחום ה-Moodle: אוניברסיטת ת"א, האוניברסיטה הפתוחה, הטכניון, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בן גוריון, המרכז האוניברסיטאי אריאל, בית הספר הגבוה לטכנולוגיה , המכללה לישראל (ר"ג) http://www.openapp.co.il/