ניהול סגל הוראה, ומחקר עובדים

מודול ניהול סגל עובדי הוראה ומחקר עובדים מאפשר לארגון תכנון מוקדם וראייה עתידית של פעילות ההוראה והפעילויות הנלוות לה דבר המאפשר לארגון לנהל תקציבי שעות הוראה ומחקר בצורה יעילה ומבוקרת.
המודל נועד לתת בקרה ומעקב שוטף על ניהול הסגל בארגון וכן בחינת ה"תכנון מול הביצוע".

מאפיינים בולטים:

 • ניהול נתוני כוח אדם
 • ניהול הסכמי העסקה (הסטוריית הסכמי העסקה)
 • מעקב שעות עבודה
 • מעקב פעילויות נוספות (בדיקת מחברות, הכנת מערכי שיעורים, בדיקת עבודות מחקר וכו')
 • ניהול נתוני המרצים
 • ניהול ימי עבודה מועדפים
 • ניהול נוכחות מרצים וסגל הוראה בקורסים
 • שיבוץ מרצים ועובדי הוראה לקורסים
 • שיבוץ שופטים לעבודות מחקר \ עבודות גמר
 • שיבוץ מנחים למחקר
 • ניהול מורים מאמנים
 • הגדרת תפקיד ודגרת מחקר למרצה
 • ניהול נתוני משאבי אנוש
 • הפקת דוחות בקרה
 • הפקת מסמכים ואישורים למרצים
 • ניהול משגיחי בחינות ושיבוצם
 • ועוד..