שירותי מידע

Orbit Live Student - מידע לסטודנט

מערכת שירותי המידע באורביט מספקת תחנת מידע אישית אינטרקטיבית לסטודנטים, מרצים ועוזרי הוראה.

מערכת זו מאפשרת גישה וביצוע פעולות מכל מכשיר ומכל זמן כולל אתר מותאם לגלישה מהטלפון החכם.


פונקציות מרכזיות באורביט לייב סטודנט :

 • צפייה במערכת שעות
 • צפייה במצב חשבון
 • תשלום חובות לימודים
 • הגשת בקשות מנהליות (רישום למועד מיוחד, בקשה לסיום \ הקפאת לימודים וכו')
 • הגשת בקשה למלגות פנימיות וחיצוניות
 • צפיה באחוזי נוכחות
 • מילוי משובים
 • צפיה בציונים
 • התפלגות ציונים בקורס
 • צפיה במחברות בחינה
 • הגשת בערעורים
 • הורדת חומרי לימוד
 • ממשקי SSO  ל Moodle ומערכות E-Learning ללמידה מקוונת
 • ממשק SSO למאגרי מידע וספריה
 • הפקת מסמכים ואישורים מקוונת כולל חיתום דיגיטלי למסמכים
 • העלאת אישורים ומסמכים אישיים (לדוג' אישור רפואי, נתונים סוציו-אקונומים)
 • העלאת תמונה (להפקת כרטיס סטודנט)
 • עדכון פרטים אישיים
 • הפקת דוחות (באישור מנהל מערכת)
 • ועוד..


פונקציות מרכזיות באורביט לייב מרצה :

 • צפיה במערכת שעות מרצה
 • הגשת פניות מנהליות (אילוצי שעות עבודה, היעדרויות ועוד..(
 • עדכון נוכחות (חלקית \ מלאה) לסטודנטים בקורס
 • צפיה במשובי הוראה בחתכים שונים בתוך הארגון (בהתאם למדיניות הארגון)
 • עדכון ציונים
 • צפיה בהתפלגות ציונים
 • הפעלת מניפולציות על ציונים (פקטור, ציון מיטבי, ציון מגן וכו')
 • בדיקת ערעורים
 • בדיקת מחברות מקוונת
 • העלאת חומרי לימוד
 • ממשקי SSO  ל Moodle ומערכות E-Learning ללמידה מקוונת
 • ממשק SSO למאגרי מידע וספריה
 • הפקת מסמכים ואישורים מקוונת כולל חיתום דיגיטלי למסמכים
 • העלאת אישורים ומסמכים אישיים
 • עדכון פרטים אישיים
 • הפקת דוחות (באישור מנהל מערכת)
 • ועוד..

יועץ וירטואלי:

מאפשר ניהול ובניית מערכת שעות סמסטריאלית בצורה מקוונת ונוחה לסטודנט.

ניתן דגש בנושאי אבטחת המידע החל מ :

 • מדיניות החלפת סיסמאות
 • מנגנוני OTP טרם כניסה למסכים רגישים ועדכון מידע לסטודנטים
 • מנגנוני חסימה וניהול להפעלת הפונקציות השונות בתפריטי אורביט לייב (ע"י מנהל המערכת)
 • תיעוד ומעקב פעולות במערכת
 • ועוד..